Herbarium Urbanum

Tijdens mijn studie heb ik een workshop fotografie gevolgd, hierbij was het de bedoeling dat we zelf planten gingen maken van organische en anorganische materialen.


Vervolgens hebben we de planten op de foto gezet en eigen namen geven. In de vorm van een digitaal herbarium (een verzameling gedroogde planten) hebben we ze vastgelegd. Om het herbarium tot stand te brengen had ik mij als ontwerper opgegeven het boekje vorm te geven. Van begin tot eind heb ik nauw
samengewerkt met twee docenten en een medestudent. Het was veel werk maar na veel pieken en dalen zijn we tot deze uiteindelijke vorm gekomen.